telefon-centrala 22 633 55 22

sekretariat 22 43 16 100

Projekty EU

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ


Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na projekt "Unowocześnienie procesu zarządzania spółdzielnia poprzez zastosowanie technologii ERP". W ramach projektu, którego część dofinansowano z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w latach 2004-2006, działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję, zrealizowaliśmy następujące działania: - zakup serwera bazy danych i analitycznego wraz z oprogramowaniem Windows Server 2003 i SQL Server, - zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem systemowym Windows XP, - zakup komputerów przenośnych, - zakup pakietu zintegrowanego systemu komputerowego klasy ERP, w którego skład weszły moduły księgowy, sprzedaży, zamówienia, produkcja, serwis, CRM, kadry i płace.

Wartość wydatków kwalifikowanych w działaniu 2.3, wyniosła 166 917 PLN, z czego 30% (49 755 PLN) jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tego samego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie z programu SPO WKP działanie 2.1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, zrealizowaliśmy następujące działania: - 133 roboczo godziny obejmujące doradztwo, w zakresie wdrażania technologii informatycznych.

Wartość wydatków kwalifikowanych w działaniu 2.1, wyniosła 48 400 PLN, z czego 50% (24 200 PLN) jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach całego projektu wydatki wyniosły 385 225 PLN, z czego 215 317 PLN to wydatki kwalifikowane w ramach SPO WKP działanie 2.1 i 2.3. Dofinansowanie w ramach obu działań wyniosło 73 955 PLN, co stanowi ok. 20% wydatków w ramach całego projektu. Dzięki zrealizowaniu projektu została wzmocniona pozycja konkurencyjna spółdzielni na rynku krajowym i Unii Europejskiej. Obniżono koszty działania poprzez wyeliminowanie zbędnych działań administracyjnych, poprawiono gospodarkę zapasami. Wdrożenie projektu pozwoliło na bieżącą kontrolę marży netto. Poprawiła się efektywność i komfort pracy. Zmniejszył się czas reakcji spółdzielni na zmiany pojawiające się w jej otoczeniu biznesowym. Namawiamy wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa do korzystania z różnych form dofinansowania realizowanych przez Unię Europejską. To się naprawdę opłaca.

Przydatne linki:

 www.parp.gov.pl

www.konkurencyjnosc.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Chcemy pozostać z Tobą w kontakcie

Abyśmy mogli poinformować Cię o ważnych wydarzeniach z życia firmy, promocjach i ofertach specjalnych zostaw nam swój adres e-mail. Zapewniamy, że nie wysyłamy spamu.