telefon-centrala 22 633 55 22

sekretariat 22 43 16 100

Projekty EU

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ


        W roku 2020 Spółdzielnia w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uzyskała dofinansowanie w kwocie 226 914,12 zł. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres trzech miesięcy. Dzięki dotacji przetrwaliśmy najtrudniejszy okres podczas panującej pandemii. Utrzymaliśmy wszystkie miejsca pracy. W szczególności osób niepełnosprawnych, których zatrudniamy 42 osoby na ogółem zatrudnionych pracowników 63 osoby. Cel programu został zrealizowany działalność przedsiębiorstwa została utrzymana i jest realizowana w roku 2021. Dzięki dofinansowaniu między innymi opłaciliśmy wieczyste użytkowanie nieruchomości, podatki od nieruchomości, pokryliśmy koszty energii elektrycznej, wody oraz usług telekomunikacyjnych.  


         W poprzednich latach nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na projekt "Unowocześnienie procesu zarządzania spółdzielnia poprzez zastosowanie technologii ERP". W ramach projektu, którego część dofinansowano z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w latach 2004-2006, działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję, zrealizowaliśmy następujące działania: - zakup serwera bazy danych i analitycznego wraz z oprogramowaniem Windows Server 2003 i SQL Server, - zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem systemowym Windows XP, - zakup komputerów przenośnych, - zakup pakietu zintegrowanego systemu komputerowego klasy ERP, w którego skład weszły moduły księgowy, sprzedaży, zamówienia, produkcja, serwis, CRM, kadry i płace.

Wartość wydatków kwalifikowanych w działaniu 2.3, wyniosła 166 917 PLN, z czego 30% (49 755 PLN) jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tego samego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie z programu SPO WKP działanie 2.1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, zrealizowaliśmy następujące działania: - 133 roboczo godziny obejmujące doradztwo, w zakresie wdrażania technologii informatycznych.

Wartość wydatków kwalifikowanych w działaniu 2.1, wyniosła 48 400 PLN, z czego 50% (24 200 PLN) jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach całego projektu wydatki wyniosły 385 225 PLN, z czego 215 317 PLN to wydatki kwalifikowane w ramach SPO WKP działanie 2.1 i 2.3. Dofinansowanie w ramach obu działań wyniosło 73 955 PLN, co stanowi ok. 20% wydatków w ramach całego projektu. Dzięki zrealizowaniu projektu została wzmocniona pozycja konkurencyjna spółdzielni na rynku krajowym i Unii Europejskiej. Obniżono koszty działania poprzez wyeliminowanie zbędnych działań administracyjnych, poprawiono gospodarkę zapasami. Wdrożenie projektu pozwoliło na bieżącą kontrolę marży netto. Poprawiła się efektywność i komfort pracy. Zmniejszył się czas reakcji spółdzielni na zmiany pojawiające się w jej otoczeniu biznesowym. Namawiamy wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa do korzystania z różnych form dofinansowania realizowanych przez Unię Europejską. To się naprawdę opłaca.

Przydatne linki:

 www.parp.gov.pl

www.konkurencyjnosc.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Chcemy pozostać z Tobą w kontakcie

Abyśmy mogli poinformować Cię o ważnych wydarzeniach z życia firmy, promocjach i ofertach specjalnych zostaw nam swój adres e-mail. Zapewniamy, że nie wysyłamy spamu.