telefon-centrala 22 633 55 22

sekretariat 22 43 16 100

Systemy jakości

ELEKTRA - jest posiadaczem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001-2009 w zakresie:

  • projektowania, wytwarzania, dostarczania i serwisu lamp sygnalizacyjno–ostrzegawczych dla pojazdów.

ELEKTRA  corocznie poddaje się audytom okresowej kontroli  SZJ.
System  Zarządzania  Jakością prawidłowo funkcjonuje w  Elektrze od roku 2001 .


ELEKTRA – jako producent wyposażenia i części dla pojazdów kołowych jest zobowiązany do badań homologacyjnych w zakresie wymagań Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych , potwierdzenia badań dokumentem homologacji , znakowania produktów cechami homologacji oraz poddawaniu się okresowej kontroli zgodności produkcji wyrobu homologowanego.


ELEKTRA w zakresie porozumień przyjęcia jednolitych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych dostosowuje się do wymagań następujących Regulaminów EKG ONZ oraz Dyrektyw ECE :


  • Regulamin R 65 EKG ONZ dotyczący homologacji specjalnych świateł ostrzegawczych dla pojazdów samochodowych
  • Regulamin R 10 EKG ONZ dotyczący homologacji pojazdów i ich wyposażenia pod względem kompatybilności elektromagnetycznej
  • Dyrektywa 72/245/EWG zmieniona dyrektywą 2004/104/WE następnie dyrektywą 2006/96/WE dotycząca homologacji pojazdów i ich wyposażenia w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.


Wszystkie wyroby z zakresu produkcji ELEKTRA wprowadzane do sprzedaży posiadają stosowne świadectwa homologacji, udostępniane klientom na żądanie.

Chcemy pozostać z Tobą w kontakcie

Abyśmy mogli poinformować Cię o ważnych wydarzeniach z życia firmy, promocjach i ofertach specjalnych zostaw nam swój adres e-mail. Zapewniamy, że nie wysyłamy spamu.